Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Administratief centrum: de werkzaamheden zijn gestart

Dit keer is het zover: de bouw van ons nieuwe administratief centrum is van start gegaan. Binnen twee jaar zal het plaats biden aan het gemeentebestuur, het OCMW en een politiecommissariaat.

Er beweegt iets op de Jachthofsite, tussen de Jacht, de Kazernenlaan en de Beckersstraat.  Sinds eind augustus hebben bulldozers, graafmachines en arbeider het terrein ingenomen om te starten met de bouw van het toekomstige administratief centrum van Etterbeek. Klik hieronder om in een oogopslag te zien hoe dat gebouw eruit zal zien.

 


 

De hoofdingang van het nieuwe administratief centrum zal gelegen zijn op de Kazernenlaan. Het gebouw zal volledig passief zijn en vijf verdiepingen tellen. De toegang voor het publiek zal beperkt zijn tot de gelijkvloerse en de eerste verdieping (onthaal en loketten): er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen front office en back office. De toegang tot de bovenste verdiepingen zal beveiligd zijn. De onthaaldienst zal versterkt worden. Alle diensten (en een cafetariaruimte) zullen zich in de rechtervleugel bevinden, langs de Beckersstraat.


Het onthaal en de kantoren van het OCMW zullen achterin gelegen zijn, tegenover de groene ruimte die aangelegd wordt binnen het huizenblok. Het OCMW is echter ook toegankelijk via de hoofdingang van het gebouw, langs de kant van de Kazernenlaan.


Ook een politiecommissariaat zal ingericht worden op de gelijkvloerse en de eerste verdieping van het gebouw. Dat zal toegankelijk zijn via een andere ingang dan de hoofdingang.


Een groot voorplein zal aangelegd worden voor de hoofdingang van het administratief centrum.


De linkervleugel van het gebouw zal ruimte bieden aan de raadzaal (over twee niveaus) en aan de kantoren van de burgemeester, de schepenen en de gemeentesecretaris. De raadzaal zal aangepast kunnen worden: er kunnen officiële evenementen georganiseerd worden maar ook activiteiten buiten de openingsuren van het bestuur.


Een verbinding tussen de hoofdingang (Kazernenlaan) en de groene ruimte in het midden van het Jachthof zal mogelijk zijn via de onthaalzone van het administratief centrum.


Een appartementsgebouw (37 appartementen) zal op hetzelfde moment als het administratief centrum gebouwd worden. Er zal ook een horecazaak ondergebracht worden op de gelijkvloerse verdieping.


Drie ondergrondse verdiepingen zijn voorzien onder het gebouw. Er zullen 300 parkeerplaatsen zijn die verdeeld worden onder het personeel van het administratief centrum, het publiek en de bewoners van het aangrenzende appartementsgebouw. Een twintigtal plaatsen wordt voorbehouden aan PBM. Er wordt op de eerste ondergrondse verdieping overigens een niet-confessioneel funerarium ingericht. Dit type dienstverlening bestaat niet in de gemeente en zal beantwoorden aan een reële vraag van het publiek.


De oude kapel is het enige “overblijfsel” dat behouden wordt op de site. Ze zal natuurlijk gerenoveerd worden en omgebouwd worden tot participatiehuis.

Het gebouw in een paar woorden

Bijzonder aan het nieuwe gebouw, dat het grootste luik is van het Jachthofproject, is dat het gemeentebestuur, de OCMW-diensten en het politiecommissariaat er samengebracht worden op één plaats. Het zal bovendien volledig passief zijn, zes verdiepingen tellen (benedenverdieping + vijf bovenverdiepingen) en een oppervlakte van 15.000 m² hebben. Ondergronds zullen drie verdiepingen plaats bieden aan driehonderd parkeerplaatsen en een multiconfessioneel funerarium, een nieuwe dienst die de gemeente ter beschikking stelt van haar burgers in samenwerking met een privé-uitbater.

Een gebouw met zevenendertig woningen en een horecaruimte op de benedenverdieping maakt ook deel uit van het project. Het zal (gelijktijdig) opgetrokken worden naast het administratief centrum.

 

Een beter onthaal van de burger

Een ding is alvast zeker: als de burger het nieuwe gebouw voor het eerst binnenwandelt, zal hij er weinig overeenkomsten met het huidige gemeentehuis zien. Het gemeentebestuur en het OCMW maken immers van de verhuizing gebruik om hun interne organisatie te veranderen, met inbegrip van het onthaal van het publiek. Om maar een voorbeeld te geven: het zal niet langer de burger zijn die zich naar de gevraagde dienst moet begeven, maar de ambtenaar die de burger tegemoet zal komen op de gelijkvloerse of eerste verdieping. De toekomstige lokettenzaal zal veel ruimer zijn dan ze nu is op de bovenverdiepingen zullen de kantoren ingericht worden volgens het “open space”-principe.

 

Einde van de werkzaamheden: in 2019

De totale duur van de bouwplaats (administratief centrum + woongebouw) wordt geschat op 450 werkdagen. Eind 2019 of begin 2020 zouden het gemeentebestuur, het OCMW en het politiecommissariaat dus samengebracht moeten zijn op het Jachthof.

 

Een winstgevend project

De kostprijs van het administratief centrum en het aanpalende woongebouw wordt geschat op 35,2 miljoen euro exclusief btw. De gemeente Etterbeek financiert die investering met eigen middelen, zonder subsidies. Voor de start van het project heeft een gespecialiseerd onderzoeksbureau de financiële haalbaarheid van het project onderzocht en verzekerd dat het geen tekort zal veroorzaken. Op de site zullen immers verschillende woongebouwen opgetrokken worden en de gemeente, die eigenaar is van het terrein, zal inkomsten ontvangen uit al die vastgoedoperaties. Bovendien wordt er een nieuwe wijk gebouwd en de komst van nieuwe inwoners zal extra inkomsten opleveren.

 

De organisatie van de bouwplaats

Ter plaatse zal de organisatie van de bouwplaats geen grote veranderingen met zich meebrengen voor het verkeer en de bereikbaarheid van de wijk. Zo worden de bouwmaterialen op de site opgeslagen en zal de inname van de openbare weg zich beperken tot een klein deel van de Kazernenlaan en de Beckersstraat. Het vrachtverkeer dat betrokken is bij de bouwplaats zal enkel grote wegen nemen om Etterbeek te bereiken en te verlaten: de Generaal Jacqueslaan, de Tweede Lansiers Regimentlaan, de Jachtlaan, de Keltenlaan en de Tervurenlaan.

 

Wie doet wat?

De gemeente Etterbeek is de bouwheer van dit project. De architecten van het project zijn de bureaus Jaspers-Eyers Architects en BAEB. Het eerste heeft zich vooral toegelegd op het ontwerp van het nieuwe administratief centrum terwijl het tweede zich bezighoudt met het aanpalende woongebouw. De onderneming die belast is met de uitvoering van de werkzaamheden is de tijdelijke handelsvennootschap CIT BlatonCFE.    

 

Het Jachthof: een uitgebreider project

De re-urbanisatie van het Jachthof (tussen de Kazernenlaan, de de Haernestraat en de Beckersstraat) is op dit moment het meest ambitieuze project van de gemeente Etterbeek. De bouw van het nieuwe administratief centrum, die zonet gestart is, is daar duidelijk het belangrijkste onderdeel van. De volledige site heeft echter een omvang van drie hectare en zal ook plaats bieden aan bijna tweehonderdvijftig woningen verspreid over verschillende gebouwen, ondergrondse parkings, een crèche, een participatiehuis, nieuwe lokalen voor het Centre d’Aide à l’Enfance en een groene ruimte die toegankelijk is voor het publiek. Vlak bij de Jacht zal dus een volledig nieuwe wijk uit de grond rijzen.

Het is in 2006 dat het college van burgemeester en schepenen besliste om dit grote re-urbanisatieproject op het Jachthof te ondernemen. Er werd een eerste richtschema opgesteld in 2007 waarna een gespecialiseerd onderzoeksbureau de haalbaarheid van het financieel plan verzekerde. In 2011 werden de stedenbouwkundige en milieu-attesten uitgereikt en gaf het Brussels Gewest groen licht waardoor het project officieel gelanceerd kon worden. Op de site startten vervolgens de eerste afbraakwerkzaamheden: de paviljoenen van het voormalige ziekenhuis van Etterbeek werden gesloopt in 2013 gevolgd door de gele bakstenen van het OCMW in 2014. De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het administratief centrum werd uitgereikt in 2016 en in maart 2017 stelde het college de aannemer voor de werkzaamheden aan. 

 

Document acties

gearchiveerd onder:

Vorige maand juni 2018 Volgende maand

juni
MaDiWoDoVrZaZo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

test