Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Inschrijving gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor niet-Belgen: gebruiksaanwijzing

Op 14 oktober 2018 kunnen Europese en niet-Europese burgers net als de Belgen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Als je in België woont, mag je je stem uitbrengen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen ongeacht het feit of je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of niet. Als gevolg van het Verdrag van Maastricht kunnen burgers van de Europese Unie zich bovendien verkiesbaar stellen voor de lokale verkiezingen.

 

De gemeente is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de burger staat. De gemeenteraadsverkiezingen hebben dus een rechtstreekse impact op je dagelijkse leven en op dat van je familie. Onderwijs, cultuur, mobiliteit, kinderopvang, veiligheid en openbare netheid maken immers onlosmakelijk deel uit van de bevoegdheden van de gemeenten.

 

Hoe kun je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

 1. Controleer of je beantwoordt aan de inschrijvingsvoorwaarden hieronder
 2. Vul het inschrijvingsformulier in en stuur een ondertekend exemplaar (zie tabel) terug:
  • Ofwel per post naar het gemeentehuis van Etterbeek (Dienst Kieszaken Oudergemlaan, 113 – 1040 ETTERBEEK);
  • Ofwel per par e-mail naar bevolking@etterbeek.be
 3. Bezorg het inschrijvingsformulier uiterlijk voor 31 juli 2018 aan het gemeentebestuur. Merk op dat elke burger die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst van zijn gemeente voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen zich niet meer opnieuw als kiezer moet inschrijven voor de verkiezingen van 2018.
 4. Het gemeentebestuur bezorgt je een inschrijvingsbewijs nadat je aanvraag goedgekeurd werd door het college. Het is dus niet nodig om naar het gemeentehuis te komen.
 5. Je ontvangt te gelegener tijd de oproepingsbrief met alle informatie. Je kunt je op elk moment uitschrijven (behalve tussen 1 augustus en 14 oktober 2018) of een volmacht geven aan een andere kiezer als je op de dag van de verkiezingen verhinderd bent.

 

Inschrijvingsvoorwaarden  
Europese burgers Niet-Europese burgers
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 14.10.2018
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente op 01.08.2018
 • Je politieke en burgerrechten genieten op 14.10.2018
 • Uiterlijk op 31.07.2018 een aanvraag ingediend hebben met het oog op de inschrijving op de kiezerslijst

 

Inschrijving formulier 

 • Minstens 18 jaar oud zijn op 14.10.2018
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente op 01.08.2018
 • Je politieke en burgerrechten genieten op 14.10.2018
 • Sinds vijf jaar onafgebroken in België verblijven (en in het bezit zijn van een wettelijk verblijfsdocument)
 • Uiterlijk op 31.07.2018 een aanvraag ingediend hebben met het oog op de inschrijving op de kiezerslijst en je ertoe verbinden de Belgische Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden na te leven.

 

Inschrijving formulier 

Dienst Kieszaken
Oudergemlaan, 113 – 1040 Brussel
02 627 26 04 
bevolking@etterbeek.be

 

 

 

Registration of non-Belgian voters for the municipal elections 2018: manual

Just like Belgian citizens, European and non-European citizens can take part in the municipal elections on 14 October 2018.

 

Whether you are a citizen of the European Union or not, you can participate in the municipal elections if you live in Belgium. Under the Maastricht Treaty, citizens of the European Union also enjoy the right to stand as a candidate at local elections.

 

The municipality is the lever of government the closest to the citizen. These elections have direct implications on your daily life and on that of your family. Education, culture, mobility, child care, security and public cleanliness are an integral part of the competences accorded to the municipalities.

 

How to participate in the municipal elections?

 1. Verify if you meet the registration conditions listed in the table below.
 2. Complete and sign the registrations form and hand it
  • either by post to the municipal administration (Electoral Affairs department, avenue d’Auderghem 113 - 1040 Brussels)
  • either by e-mail (population@etterbeek.be)
 3. We must receive your registration form not later than 31 July 2018. Please note that every citizen who already registered for the voter list in his municipality for the previous municipal elections doesn’t have to register again for the elections of 2018
 4. The municipal administration will send you a proof of registration after your demand was accepted by the board of mayor and aldermen. It is not necessary to come to the town hall.
 5. You will receive the polling card at the proper time. You can deregister at any moment (except between 1 August and 14 October 2018) or you can give a proxy to another voter if you are unable to come on the day of the vote.

 

Registration conditions  
European citizens Non-European citizens
 • Be 18 years or older on 14.10.2018
 • Be registered in the municipality in the local autorithy’s register office or the foreign nationals register
 • Enjoy the civil and political rights on 14.10.2018
 • Complete the application not later than 31.07.2018 in order to register on the voter list

 

Registration form 

 • Be 18 years or older on 14.10.2018
 • Be registered in the municipality in the local autorithy’s register office or the foreign nationals register
 • Enjoy the civil and political rights on 14.10.2018
 • Reside in Belgium for at least 5 years without interruption (and have a legal residence permit evidence)
 • Complete the application not later than 31.07.2018 in order to register on the voter list and make a declaration to respect the Constitution, the laws of the Belgian people and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

 

Registration Form 

Electoral Affairs department 
Avenue d’Auderghem, 113 - 1040 Bruxelles
02 627 26 04 
population@etterbeek.be

Document acties

gearchiveerd onder:

Vorige maand augustus 2018 Volgende maand

augustus
MaDiWoDoVrZaZo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

test