Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Coronavirus: maatregelen in het Brusselse Gewest en hun gevolgen voor Etterbeek

Hier vind je de recentste informatie over de impact op het lokale leven.

Update 25 maart 2020 – Op 17 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te versterken.

 

Die maatregelen zijn op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur in werking getreden en blijven nog minstens van kracht tot 5 april 2020. Die maatregelen worden regelmatig bijgesteld en aangepast. Voor alle details verwijzen wij je door naar de recentste versie van het document met FAQ van de dienst Noodplanning en Crisisbeheer van het Brusselse Gewest

 

Blijf ook regelmatig de website www.info-coronavirus.be raadplegen.

 

Hier vind je een overzicht van de toepassingen van die maatregel in onze gemeente.


 

 • Het gemeentebestuur blijft open tijdens de gebruikelijke openingsuren. Om de aanbevelingen van de federale regering zo goed mogelijk op te volgen, zullen de gemeenteambtenaren het publiek enkel op afspraak ontvangen voor dringende administratieve stappen. Wij vragen daarom om vooraf telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de betrokken dienst. Die zal je informeren over de stappen die je moet nemen.
 • De loketten van de diensten Bevolking en Vreemdelingen zijn verhuisd naar de lokettenzaal op de benedenverdieping.
 • Voor veel attesten en administratieve documenten kan je terecht op het e-loket. Als je meer informatie wil, dan kan je onze diensten bereiken op het nummer 02 627 21 11 of via e-mail naar info@etterbeek.be.
 • De giveboxen in de hal van het gemeentehuis zijn tijdelijk gesloten.
 • De dienst Contact Plus heeft een speciaal nummer geopend – 02 627 27 37 – om materiele hulp te bieden aan mensen die in quarantaine werden geplaatst en aan geïsoleerde mensen van 60 jaar en ouder. Dat nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 20 uur en op zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur.

  De materiële hulp die kan worden aangeboden aan mensen die dit nummer bellen is de volgende:

   

  Wie naar dit nummer belt kan er ook terecht voor actuele informatie zoals die door de FOD Volksgezondheid wordt verspreid en kan indien nodig worden doorverwezen naar de medische eerstelijnsdiensten.

  • Kleine boodschappen voor voedingsproducten
  • Levering van maaltijden aan huis (dienst van het OCMW)
  • Aankoop van farmaceutische producten

   

  Boodschappen en farmaceutische producten worden enkel op werkdagen geleverd. Er worden enkel boodschappen gedaan met een lijstje dat vooraf werd opgesteld en in functie van de beschikbaarheden.

   

  Vergeet niet dat het gaat over basisvoedingsproducten die kunnen worden aangevuld met een maaltijd aan huis van het OCMW indien nodig

 • Niet-essentiële bezoeken zijn momenteel niet toegelaten in rust- en verzorgingstehuizen. Worden beschouwd als essentiële bezoeken: bezoeken van een arts of medisch team, bezoeken van inspectiediensten, familieleden in bepaalde gevallen (levenseinde, verplaatsing naar een ziekenhuis, crisissituatie van de bewoner).
 • In de gemeentelijke rust- en verzorgingstehuizen (site Baron Lambert en Home Beauport) werden de families persoonlijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beperkingen. Er worden speciale maatregelen genomen om telefonisch contact tussen de bewoners en hun familie mogelijk te maken. Er zullen meer animatieactiviteiten worden georganiseerd ter compensatie van deze maatregelen, die erg moeilijk zijn voor de ouderen.
 • Als u al wordt geholpen door het OCMW of als u sociale hulp wilt aanvragen, dan kunt u het gratis nummer 0800 399 32 contacteren. Een sociaal assistent zal u te woord staan.
 • De markt op het Jourdanplein wordt tijdelijk opgeschort.
 • Restaurants en cafés blijven gesloten. Dat verbod geldt ook voor bedrijfsrestaurants en terrassen. Etablissementen moeten hun terrasmeubilair binnenzetten.
 • Snackrestaurants, broodjeszaken en frituren mogen producten om mee te nemen blijven verkopen, maar consumpties ter plaatse zijn niet langer toegelaten.
 • Drive-indiensten blijven toegelaten en ook leveringen aan huis zijn toegelaten (Deliveroo, Uber eats…).
 • Winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels (ook nachtwinkels), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations.
 • Wassalons zijn enkel open van maandag tot en met vrijdag. Klanten wordt aangeraden om hun was in te steken, weg te gaan, hun was terug op te halen en thuis op te plooien.
 • Ambulante verkoop is verboden met uitzondering van foodtrucks die meeneemmaaltijden verkopen die kunnen worden beschouwd als een volledige maaltijd. Geen verkoop van ijsjes, wafels...
 • Herstellingen: Alle dringende herstellingen kunnen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers.
 • Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren. Klanten mogen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen.
 • Kapsalons mogen geen klanten meer ontvangen.
 • Tijdens de coronacrisis mogen winkel die maximaal tot 20 uur (en op vrijdag tot 21 uur) mochten openblijven voortaan openblijven tot 22 uur.
 • Nachtwinkels mogen openblijven op hun gebruikelijke openingsuren en dat tot 22 uur.
 • Diensten voor meeneemverkoop en leveringen mogen enkel tussen 7 en 22 uur hun activiteiten uitoefenen.

Sinds vrijdag 20 maart:

 • De kinderen die naar de gemeenteschool Les Carrefours gaan worden opgevangen in de school.
 • De kinderen van de gemeentescholen Claire-Joie, La Farandole – Les Marronniers en la Colombe de la Paix worden opgevangen in de school La Colombe de la Paix. De gemeente organiseert kwaliteitsvolle opgang waar de voorzorgsmaatregelen (kleine groepen, gedesinfecteerde lokalen, intensief handen wassen, bewustmaking van de kinderen rond het begrip “sociale afstand”...) nauwgezet worden nageleefd.
 • De school Paradis des Enfants vangt de kinderen op in afdelingen voor de kleuters en voor de lagere school.

We herhalen dat de lessen tijdelijk zijn opgeschort. De kinderopvang in de scholen is bedoeld voor kinderen van medisch personeel en personeel uit de zorgsector en voor overheidsdepartementen (openbare veiligheid) en voor kinderen die niet door iemand anders dan oudere mensen kunnen worden opgevangen.

Schoolreizen naar het buitenland worden afgelast tot de paasvakantie.

Crèches en opvangvoorzieningen blijven open.

Het bijzonder onderwijs wordt gehandhaafd.

Het “Institut de Formation continue d'Etterbeek” is gesloten.

De muziek- en kunstacademies zijn gesloten.

 • Het sportcentrum van Etterbeek (de schietbaan blijft open voor de politie), het zwembad “L'Espadon” en het Guy Thijsstadion zijn gesloten.
 • Alle sportzalen en fitnesscentra zijn gesloten.
 • Le Senghor en de spektakelzalen zijn gesloten.
 • De Franstalige bibliotheek Hergé en de Nederlandstalige bibliotheek zijn gesloten.
 • De stages die de gemeente organiseert worden afgelast.
 • Het sportieve verblijf in Spanje van 11 tot 19 april 2020 van de dienst Sport wordt afgelast.
 • De jeugdhuizen zijn gesloten.
Wijkhuis Chambéry is gesloten tot en met 13 april
 • Eredienstplaatsen zijn gesloten, behalve voor begrafenissen (die zijn toegelaten in beperkte kring).
 • Geplande burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis worden behouden, maar in beperkte kring.

De begraafplaats van Etterbeek (Lange Eikstraat 88, 1970 Wezembeek-Oppem) blijft toegankelijk voor het publiek (op voorwaarde dat de sociale afstand van minstens 1,50 meter tussen personen wordt gerespecteerd).

De pendelbussen richting de begraafplaats die worden ingelegd door de gemeente worden opgeschort.

 • Sinds maandag 16 maart volgt het OCMW van Etterbeek de federale maatregelen die tot doel hebben de bevolking tegen het coronavirus te beschermen. Als u al wordt geholpen door het OCMW of als u sociale hulp wilt aanvragen, dan kunt u thuisblijven en het gratis nummer 0800 399 32 contacteren. Een sociaal assistent zal u te woord staan.
 • De Europaziekenhuizen hebben een voorpost geopend aan de spoedgevallendienst voor COVID-19 screening. Dit zowel op de site Sint-Michiel als op de site Sint-Elisabeth. Zo wordt de toestroom van patiënten gescheiden. Deze voorpost is in eerste instantie elke dag van 9 tot 17 uur toegankelijk (zo nodig kunnen de uren nog worden aangepast). Als je koorts hebt (meer dan 37,2°C sublinguaal in de ochtend of meer dan 37,7°C in de avond) in combinatie met hoest, ademnood of griepverschijnselen, kan je naar die voorpost gaan.
 • Er hebben zich vier huisartsen aangeboden om telefonisch vragen in verband met het coronavirus te beantwoorden van collega’s of patiënten die geen huisarts hebben in de gemeenten Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe of Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat over de volgende dokters: Willems (0498 46 84 07), Stavraki (0478 31 73 58), Lecomte (0460 85 02 02) en Lechien (02 762 87 91). Ze staan tijdens de week van 8 uur tot 19 uur tot jouw dienst.
 • 1710 een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts.
 • Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig. Het nummer is sinds functioneel 24u/24. Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen.
 • Sinds vrijdag 20 maart zijn er geen dringende raadplegingen meer op de site van Baron Lambert. De algemene raadplegingen worden behouden, maar de dringende raadplegingen worden doorverwezen naar de site Etterbeek Elsene (Jean Paquotstraat 63 in Elsene).
 • Hou het nummer 112 vrij voor echt dringende oproepen.
 • Gezondheidsberoepen mogen hun werk blijven uitoefenen (tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, podologen, enz.), maar niet-dringende zorg moet uitgesteld worden.
 • Thuisverzorging door verplegers en verpleegsters wordt nog steeds voortgezet.
 • Diensten voor thuis- en familiehulp mogen hun activiteiten voortzetten voor: ouderen, personen met een handicap, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, sociale kruidenierszaken, schuilplaatsen en opvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang, coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning.
 • Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap mogen hun activiteiten voortzetten.

Om te proberen de verspreiding van het virus in te dijken, heeft de burgemeester een politiebesluit  genomen om “alle ingesloten parken, die meestal grenzen aan privétuinen of woningen” tijdelijk te sluiten.

 

Het Jubelpark blijft open. Bedankt voor jullie begrip.Het is voor het publiek verboden om de volgende parken en speelterrein te bezoeken:

 

 • de Tuinen van Fontenay-sous-Bois
 • de Jean-Félix Haptuin
 • het Jo Heynepark
 • het park van Delhaize Sint-Antoon
 • het park van Paradis des Enfants
 • het park “Mouchoir”
 • de Ranch
 • het speelterrein in de Gérardstraat
 • het speelterrein in het Keith Haringpark
 • het speelterrein op het Van Meyelplein
 • het speelterrein achter de Sint-Antoonkerk
 • het speelterrein van het Leopoldstadplein
 • het speelterrein in de Pater de Dekenstraat en het aangrenzende skatepark

De Participatieve Tuinen (met inbegrip van de privépercelen voor tuiniers) zijn tijdelijk gesloten.

De juridische spreekuren die in het gemeentehuis worden georganiseerd worden opgeschort tot 3 april.

Voor juridische raadplegingen of de toewijzing van een advocaat vinden alle spreekuren telefonisch plaats van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 11 uur en van 14 uur tot 16 uur.

Burgers kunnen terecht op deze nummers:

 • 02 519 83 38
 • 02 519 83 37
 • 02 519 83 36
 • 02 519 83 35
 • 02 519 89 56
 • 02 519 83 18 – uniquement pour la matière « droit des étrangers »
 • De controles van het betalend parkeren worden opgeschort op het volledige grondgebied van de gemeente van woensdag 18 maart tot nader order.
 • De uitreiking van betaalabonnement wordt behouden, maar enkel op afspraak. Voor de bewonerskaarten worden nuttige informatie/documenten verzameld via e-mail en betalingen worden uitgevoerd op de rekening van de parkeerdienst.
 • Voordat de verspreiding van het coronavirus ons land ertoe verplichtte om de huidige "lockdown"-maatregelen te treffen, werd naar een deel van de bevolking een brief gestuurd om haar te informeren over de invoering van de nieuwe betalende bewonerskaarten vanaf 1 april 2020. Gezien de omstandigheden wordt de verdeling van de nieuwe bewonerskaarten uitgesteld naar een latere datum, die zal meegedeeld worden aan de Etterbekenaren. De gemeente zal de inwoners zo goed mogelijk informeren over dit uitstel. In elk geval wordt de periode voor het indienen van aanvragen en het uitgeven van nieuwe kaarten verlengd van 1 april tot 30 juni 2020. In het geval dat de inwoner de nieuwe kaart nog niet heeft aangevraagd, zal de retributie pas vanaf 1 juli 2020 verschuldigd zijn. Meer informatie: 02 627 25 23 – parkeren@etterbeek.be
 • Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap is gesloten voor het publiek tot en met 5 april 2020. Er wordt een minimale dienstverlening verzekerd van maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 12 uur. Het PWA blijft bereikbaar voor dringende vragen via e-mail (pwa@etterbeek.be) of telefonisch op het nummer 0496 81 93 92.
 • Dierenartsen mogen hun activiteiten voortzetten.
 • Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en verzorging van dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen helpen om dieren te verzorgen.
 • Dierenkapsalons zijn gesloten.
 • Dierenpensions zijn open, maar enkel om dwingende redenen (bijvoorbeeld overlijden van een familielid, ziekenhuisopname…)
 • Dierencrematoria blijven enkel open op afspraak en op voorwaarde dat de regels voor sociale afstand worden nageleefd.
 • Het mobiele containerpark wordt tijdelijk opgeschort.
 • Aan de inwoners wordt gevraagd om geen kleding en schoenen meer te deponeren in de kledingcontainers van Oxfam.
 • Bebat vraagt aan de bevolking om geen gebruikte batterijen meer naar de inzamelpunten te brengen om te vermijden dat die uitpuilen.
 • Het Netheidspunt voorziet enkel een telefonische permanentie op het nummer 0800 25 755.
 • - Impact op de Recypark:

  Vanaf maandag 23 maart en tot nader order:

  • De Recypark Noord, Zuid, Humaniteit en Oudergem zijn open, maar enkel voor dringende situaties of dwingende redenen (overlijden, dringende verhuizing) op de volgende uren:

   Dinsdag en woensdag: 9.00 - 13.45 uur

   Donderdag, vrijdag en zaterdag: 9.00 - 16.45 uur

   Zondag en maandag: gesloten

  • Recypark Sint-Pieters-Woluwe is open op de volgende uren:

   Dinsdag tot en met zaterdag: 9.00 - 15.45 uur

  Volgende instructies gelden in de Recypark:

  • De inwoners moeten spontaan hun identiteitskaart tonen aan de parkwachter.
  • Ze moeten zelf hun autokoffer openen.
  • Ze moeten de veiligheidsafstand respecteren (minimaal 1,5 m).
 • Wegens personeelstekort kan Net Brussel de gele en blauwe vuilniszakken tijdelijk niet ophalen. De ophaling van de groene en oranje vuilniszakken verloopt wel normaal net zoals het legen van de glascontainers. Ook de ophaling van grof huisvuil aan huis wordt behouden (enkel na reservering).

  Opgelet, de uren van het callcenter (0800 981 81) zijn gewijzigd: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur.
 • De PROXY CHIMIK verwachten de Brusselaars op de gebruikelijke plaatsen en uren. De schoonmaakdiensten blijven voeren hun opdrachten op het terrein uitvoeren.

 

Document acties

gearchiveerd onder: ,

Vorige maand maart 2020 Volgende maand

maart
MaDiWoDoVrZaZo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test