Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

De LA21 stap voor stap

De invoering van onze LA21 verloopt via verschillende stappen:

Stap 1: een politiek engagement

Aan het begin van de legislatuur 2007-2012 kreeg het duurzaamheidsbeleid van de gemeente een nieuwe impuls. Duurzame Ontwikkeling werd voortaan een afzonderlijke schepenbevoegdheid. Op initiatief van burgemeester Vincent De Wolf en schepen van Duurzame Ontwikkeling Marie-Rose Geuten verbond Etterbeek zich ertoe om een volwaardige Lokale Agenda 21 uit te bouwen. De gemeente wordt hierin ondersteund door de verbintenis van het college om duurzaamheidsdoelstellingen op te stellen op korte, middellange en lange termijn.
In 2008 was Etterbeek een van de acht Brusselse gemeenten die een gewestelijke subsidie ontvingen om hun actieplan Lokale Agenda 21 uit te werken en een coördinator in dienst te nemen om dit project in goede banen te leiden.

Stap 2: scan van de gemeente (maart 2008 – januari 2009)

Doel: een eerste stand van zaken opstellen in de gemeente, haar sterke en zwakke punten identificeren steunend op de verbintenissen van Aalborg. De scan werd uitgevoerd door officiële documenten te analyseren zoals de algemene beleidsverklaring of het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en door interviews af te nemen met gemeenteambtenaren, verkozenen of vertegenwoordigers van verenigingen.

Stap 3: de participatieve workshops van de LA21 (2009)

Deze stap was van essentieel belang. De participatieve workshops boden de mogelijkheid:

  • aan de beleidsmakers om van dichtbij te vernemen met welke problemen de inwoners en lokale actoren geregeld geconfronteerd worden;

  • aan iedereen om met ideeën te komen om zijn omgeving, zijn welzijn en dat van anderen in de gemeente te verbeteren en om zich de projecten van de LA21 eigen te maken.

 

Het doel was om zoveel mogelijk lokale actoren en burgers bijeen te brengen om samen onze LA21 uit te werken. Inwoners, gebruikers, verkozenen, groepen, handelaars, bedrijven en andere plaatselijke actoren werden uitgenodigd om rond de tafel te gaan zitten tijdens de participatieve workshops van de LA21.
Eerst werd er een publiek forum georganiseerd op 16 februari 2009 in het gemeentehuis. Hieraan namen een honderdtal mensen deel, waaronder vertegenwoordigers van verenigingen, handelaars, politieke mandatarissen en inwoners. Dit forum had drie belangrijke doelstellingen: de werkwijze van de LA21 voorstellen, het burgerlijke participatieproces toelichten en personen rekruteren die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de workshops. De bevolking kon ook haar mening geven over zaken die zij het belangrijkst achten.
Uit een enquête kwamen verschillende prioritaire thema’s naar voor die als werkbasis dienden voor de voorbereiding van de participatieve workshops. Deze vonden plaats tussen maart en juni 2009. Gemiddeld namen er meer dan 50 deelnemers aan deel. Hun opdracht bestond erin voorstellen te doen om een concreet, duurzaam actieplan op te stellen.

De deelnemers werden ingedeeld in drie werkgroepen:

  • grondgebied en leefmilieu: stadsplanning, mobiliteit, groene ruimten, energie, afvalbeheer, enz.

  • samenleven: cultuur, gezondheid, sport en vrije tijd, sociale cohesie, enz.

  • duurzaam beheer en lokale en levende economie: valorisatie van de plaatselijke handel en ambachten, imago van Etterbeek, enz.

  • Er werden zes afzonderlijke workshops gehouden. Het werk dat hierin geleverd werd, diende als referentiepunt voor de verdere uitwerking van ons Actieplan LA21.

De drie werkgroepen stelden elk hun conclusies voor aan de andere groepen, de bevolking en aan de verkozenen tijdens een restitutieforum op 18 juni 2009 in het gemeentehuis.

Stap 4: een actieplan opstellen (2010)

Uiteindelijk formuleerden de deelnemers van de workshops 310 voorstellen voor acties. Er moesten dus keuzes gemaakt worden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft 45 prioritaire acties geselecteerd op basis van hun haalbaarheid en hun impact op het leven in de gemeente. De andere actiepistes worden achter de hand gehouden.
Daarna begon de omvangrijke opdracht om op basis van de geselecteerde actiefiches en de resultaten van de scan in 2010 het actieplan van de LA21 van Etterbeek uit te schrijven en in een lay-out te gieten. Dit plan kreeg groen licht van de gemeenteraad op 29 november 2010.
De 45 acties zijn verdeeld in veertien thema’s: mobiliteit, afvalbeheer, openbare netheid, groene ruimten, cultuur, gezondheid, consumptie, huisvesting, lokale handel, internationale solidariteit, energie, sociale cohesie, enz. Elke actie kadert in de duurzame ontwikkeling. Sommigen lopen op korte termijn en andere op middellange termijn. Nog andere vergen een grote financiële en menselijke inspanning op langere termijn. Een volwaardig programma voor de toekomst dus!

Informeren, sensibiliseren en verbeteren

Opdat de burgers die willen werken aan de duurzame ontwikkeling zich kunnen inzetten en deelnemen moeten zij eerst en vooral allemaal kunnen beschikken over duidelijke informatie. Zo bieden deze website en ons maandelijks infoblad Leven te Etterbeek heel wat informatie. Daarnaast werden er een aantal communicatietools gerealiseerd in het begin van 2011 om dit actieplan aan de bevolking voor te stellen.
De bevolking moet permanent bewust gemaakt worden van de uitdagingen van de duurzame ontwikkeling. Zo moeten we komen tot een verandering van de geesten en onze levensgewoonten. Een voorbeeld: verspilling heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Ieder van ons kan zijn impact op milieu meten door zijn ecologische voetafdruk te berekenen. Op die manier kan je voor jezelf zien welke acties je kunt ondernemen.
Tot slot moet voor elke actie nagegaan worden of ze een blijvend effect genereert. Haar sterke punten maar vooral ook haar zwakke punten moeten geïdentificeerd worden. Op die manier kunnen we ze gericht bijstellen en indien nodig de duurzaamheid van de impact ervan vergroten.

Document acties

Vorige maand maart 2021 Volgende maand

maart
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test