Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Subsidiereglement Gelijkheid Vrouwen - Mannen

Art 1. De doelstelling van dit reglement is om plaatselijke initiatieven voor de sensibilisering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te Etterbeek te ondersteunen, met naleving van het Europees Charter voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen op lokaal vlak”.

 

Door de goedkeuring van het Charter op 1 maart 2010 heeft de Gemeente Etterbeek de volgende basisprincipes erkend voor de acties die ze onderneemt:  

 • De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een basisrecht

 • Om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verzekeren moet men rekening houden met de vele vormen van discriminatie en obstakels in de lokale beleidsvoering. 

 • De evenwichtige deelname van vrouwen en mannen bij de besluitvorming is een vereiste voor een democratische samenleving.

 • Het uit de wereld helpen van geslachtsgebonden stereotypes is noodzakelijk voor het bereiken van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

 • De genderdimensie integreren in alle activiteiten van lokale groeperingen is een noodzakelijke vereiste om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen vooruit te helpen.


Art 2. De subsidies kunnen toegekend worden aan Etterbeekse scholen en verenigingen. Onder vereniging wordt verstaan : een feitelijke vereniging, een VZW met zetel te Etterbeek of een groep inwoners uit Etterbeek. Gemeentediensten en adviesraden zijn niet inbegrepen in dit subsidiereglement.


Art 3. De subsidies worden toegekend in de mate dat de gemeentelijke begroting dit toelaat en worden systematisch voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.


Art 4. Een subsidie die toegekend wordt aan een aanvrager mag niet hoger liggen dan 1.000€.  Het College behoudt zich het recht voor om een lagere subsidie toe te kennen dan aangevraagd werd indien het gevraagde budget overschat lijkt. Materiaal wordt enkel gesubsidieerd indien het een opvoedkundig, sensibiliserend of educatief doel heeft. 


Art 5. De subsidie wordt in twee schijven gestort : een eerste schijf ten belope van 50% van de subsidie zal gestort worden zodra het project goedgekeurd wordt door het College. Het resterende saldo wordt gestort in de maand die volgt na ontvangst van het evaluatiedossier op voorwaarde dat het project gerealiseerd werd zoals voorzien in het kandidaatsdossier.


Art 6. Het project kadert in en is in overeenstemming met « het Europees Charter voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op Lokaal Vlak ».


Art 7. Men dient verplicht een deelnameformulier in te vullen en te versturen naar de dienst Gelijkheid Vrouwen – Mannen.
De school of vereniging mag slechts één project per jaar indienen.
Elke vorm van cofinanciering wordt geaccepteerd op voorwaarde dat er voor eenzelfde uitgave geen dubbele financiering is. De geleverde informatie, documenten en facturen dienen origineel te zijn. 


Art 8. Een evaluatieverslag met de facturen dient verstuurd te worden naar de dienst Gelijkheid Vrouwen – Mannen binnen de twee maanden na afloop van het project. 


Art 9. Elke aanvraag die uitgaat van een groep inwoners moet door minimum twee vertegenwoordigers van deze groep ondertekend worden. Zij verbinden zich er toe te zorgen voor de goede opvolging van de toepassing van dit reglement.
 
Art 10. De inzendingen worden geanalyseerd op basis van de volgende criteria :

 • De relevantie van het project met betrekking tot het  « het Europees Charter voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op Lokaal Vlak ». 

 • Het innovatieve karakter van het project

 • De aandacht die men besteedt aan communicatie, media-aandacht en de zichtbaarheid van het project. 

 • De identificatie van het doelpubliek (de begunstigden van het project)

 • De duurzaamheid van het project en het belang voor andere Etterbeekse actoren

 • Duidelijke presentatie van het project

 • Uitwerking van het budget


Art 11. De projecten lopen idealiter over een periode van maximum 12 maanden, met ingang vanaf de goedkeuring van de aanvraag door het College.


Art 12. De dienst Gelijkheid Vrouwen – Mannen analyseert de aanvragen en brengt advies uit aan het College.
In de mate van het mogelijke wordt de ARGVM (Adviesraad voor Gelijkheid Vrouwen-Mannen) gevraagd om advies uit te brengen over de ingediende aanvragen.

Document acties

Vorige maand januari 2021 Volgende maand

januari
MaDiWoDoVrZaZo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test