Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Stedenbouwkundige vergunning

De afdeling Stedenbouw houdt zich voornamelijk bezig met de behandeling en de controle van de dossiers voor bouwprojecten, verbouwingen, plaatsingen van vaste inrichtingen en met de bestemming en het beheer van gebouwen, terreinen en private of openbare ruimten. U kunt er ook terecht om stedenbouwkundige plannen in te kijken. 
 

Formulieren en documenten i.v. m. vergunningen

Toegekende / geweigerde vergunningen  

 


Stedenbouwkundige vergunning en attest

Een stedenbouwkundige vergunning is een beslissing waarmee het gemeentebestuur of het Gewest de toelating geeft om te bouwen of werken uit te voeren op een bepaald terrein. Deze vergunning geeft de aanvrager (al dan niet de eigenaar) tijdens de geldigheidsduur van de vergunning het recht om de toegestane activiteiten of werken uit te voeren.

Een stedenbouwkundig attest is een beslissing waarmee een bestuur aangeeft in hoeverre de bestemming die men aan het goed wil geven en de werken die men erop wil uitvoeren, goedgekeurd kunnen worden door de gemeente of door het Gewest. Of er uiteindelijk ook een vergunning uitgereikt wordt, hangt af van de resultaten van het onderzoek, dat plaatsvindt nadat er een vergunningsaanvraag wordt ingediend.


De spelregels

Elk gewest heeft zijn eigen regels voor de bouw, inrichting en verbouwing van gebouwen en openbare ruimten. In het Brussels Gewest bestaan er verschillende teksten met stedenbouwkundige voorschriften die bepalen voor welke handelingen en werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning nodig is (het BWRO, het Gewestelijk Bestemmingsplan, het Gewestelijk Stedenbouwkundig Reglement).
Klik op de volgende link om deze reglementen te consulteren: www.stedenbouw.irisnet.be
Ook op gemeentelijk niveau worden er reglementen uitgevaardigd door de lokale overheid, die als referentie dienen op het vlak van stedenbouw: Het Gemeentelijk Stedenbouwkundig Reglement, de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening, de Bijzondere Bestemmingsplannen en de verkavelingsvergunningen. 


De tussenpersonen

De gemeente

Wanneer u werkzaamheden wilt uitvoeren, dan moet u eerst langsgaan bij de dienst Ruimtelijke Ordening. U verkrijgt er stedenbouwkundige gegevens over het goed dat u wilt bouwen of verbouwen en over de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Onze diensten kunnen u ook antwoorden op alle vragen die kunnen rijzen wanneer je een bouw- of verbouwingsproject onderneemt. Een paar voorbeelden: moet ik voor mijn project een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning aanvragen, moet ik een beroep doen op een architect, staat het goed dat ik wil verbouwen op een perceel waarvoor een BBP van toepassing is? Is mijn goed een beschermd monument of staat het ingeschreven op een bewaarlijst?

De dienst Ruimtelijke Ordening kan u ook zeggen welke documenten u moet invullen en welke u moet bijvoegen in uw aanvraagdossier. Wanneer u een architect onder de arm neemt, neemt hij doorgaans deze verschillende verrichtingen op zich. 


Het Gewest

Het Gewestelijke bestuur voor ruimtelijke ordening (Urban.brussels) ziet toe op de uitreiking van attesten en vergunningen en kan u helpen om complexe problemen op te lossen in samenwerking met de gemeente. In sommige gevallen moet de Gemachtigde Ambtenaar (GA) advies uitbrengen over uw aanvraag voor een vergunning of attest.
De huisvestingsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk gewest reikt bovendien premies uit voor de aankoop of de renovatie van een woning.


De architect

Hij is de specialist van de architecturale uitwerking (zowel op esthetisch en functioneel, als op technisch, economisch en administratief vlak), hij kijkt toe op de werkzaamheden (ruwbouw en afwerking), zowel voor nieuwbouw als renovaties.


De notaris

Hij treedt op als tussenpersoon bij het afsluiten van contracten en verkoopaktes. Daarnaast kan hij u ook inlichtingen geven over de rechten en erfdienstbaarheden die van toepassing zijn op het goed dat u wilt kopen. Tot slot kan hij u zeggen welke bestemming uw goed heeft volgens de reglementaire voorschriften en of uw goed deel uitmaakt van een onteigeningsplan.


De landmeter-expert

Hij is de specialist in de opmeting van terreinen en treedt op als bodem- en bouwdeskundige. In deze hoedanigheid kan hij een bodemonderzoek laten uitvoeren.

De aannemer

Hij voert de werken uit onder het toezicht van de architect. Ga altijd na of uw aannemer geregistreerd en erkend is. Hiervoor kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de FOD Financiën op het nummer 02/572.57.57 (alle werkdagen van 8 tot 17 uur). Zorg ervoor dat u het ondernemingsnummer van de aannemer bij de hand hebt.

Document acties

Vorige maand februari 2021 Volgende maand

februari
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test