Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Sections

Inventaris van de aanwezigheid van asbest in de openbare gebouwen van de gemeente*

Asbest: toelichting*

Asbest is een mineraal bestaande uit silicaten. Het is samengesteld uit microscopische vezels en heeft vele opmerkelijke eigenschappen. Vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteiten en zijn lage kostprijs werd asbest verwerkt in meer dan drieduizend vijfhonderd toepassingen, voornamelijk in de bouwsector. Men vindt asbest terug in of op structuurelementen (plafonds, steunbalken, wanden, vloeren...). Ook sommige technische uitrustingen bevatten asbest: verwarmingsketels, liften, ovens, leidingen (lucht, water, gas...). De asbesthoudende materialen worden opgedeeld in twee afzonderlijke groepen in functie van het risico op vezelvrijgave:

De broze materialen zijn per definitie breekbaarder dan de niet-broze materialen. Ze zullen gemakkelijker asbestvezels vrijgeven, wat een blootstellingsrisico kan veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld over de volgende materialen:

  • Spuitasbest
  • Warmte-isolatie
  • Vezelplaten, vilt en karton
  • Doeken, koorden, linten...

 

De niet-broze materialen bevatten asbestvezels die sterk gebonden zijn aan een structuur. Als dergelijk materiaal niet beschadigd wordt, vormt het geen enkel gevaar.

Het gaat bijvoorbeeld over de volgende materialen:

  • Asbestcement (vaak ook “eterniet” genoemd, de naam waaronder het op de markt verkocht werd)
  • Bitumen
  • Plasticcomposieten (dichtingen, remmen, lijm, mastiek...)

 

* Afkomstig van de website van Brussel Leefmilieu

 

Inleiding

Het college van burgemeester en schepenen is bezorgd over de bewoners en de gebruikers van de gemeentegebouwen. Daarom heeft het een plan opgesteld voor het beheer en de verwijdering van het asbest in zijn infrastructuren waarvoor ze de nodige budgetten voorziet. In 2014 werd overigens een campagne gevoerd om de asbestinventarissen van de gemeentegebouwen te actualiseren in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Om een perfecte transparantie te garanderen van de onafhankelijke verslagen die uitgereikt werden voor die instellingen, heeft het college van burgemeester en schepenen op voorstel van Vincent De Wolf beslist om die verslagen online te zetten. Ze worden vergezeld van een toelichting waarin uitvoerig beschreven wordt welke werkzaamheden uitgevoerd worden om te beantwoorden aan de verschillende soorten aanbevelingen uit de inventarissen. Om die beter te begrijpen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende actietermijnen die aanbevolen worden:

  1. Als de ingreep aan een materiaal volgens de inventaris dringend moet worden uitgevoerd, dan betekent dat dat de aanbeveling onmiddellijk of uiterlijk binnen drie maanden toegepast moet worden. De toegang tot het gebouw wordt dan onmiddellijk beperkt tot het technische personeel en de gebruikers van het gebouw en er worden pictogrammen opgehangen.
  2. Als de ingreep aan een materiaal volgens de inventaris op korte termijn moet worden uitgevoerd, dan betekent dat dat de aanbeveling binnen een “redelijke” termijn (tussen drie en twaalf maanden) toegepast moet worden. De toegang tot het gebouw wordt dan onmiddellijk beperkt tot het technische personeel en de gebruikers van het gebouw en er worden pictogrammen opgehangen.
  3. Als de ingreep aan een materiaal op lange termijn moet worden uitgevoerd, dan betekent dat dat we over een termijn van meer dan een jaar beschikken om de aanbeveling toe te passen. Als er werkzaamheden gepland worden of als het materiaal opgenomen wordt in het beheerplan, moet er minstens een keer per jaar een controle uitgevoerd worden.

 

Tot slot moet vermeld worden dat de nog aanwezige materialen zich doorgaans op plaatsen bevinden die niet toegankelijk zijn voor het publiek (stookruimte, ondergronds...) of op plaatsen die enkel toegankelijk zijn in geval van zware ingrepen zoals een afbraak.

Lijst van de gebouwen

Het sportcentrum

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Maison des Enfants/Ludotheek

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Peuterspeelzaal “Les Dauphins”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de meeste lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de meeste gelokaliseerde plaatsen. Enkel op de grote binnenplaats is broos materiaal aanwezig dat beschadigd is. Volgens de aanbeveling moet op die plaats dus op korte termijn actie ondernomen worden. De werkzaamheden werden meteen uitgevoerd. De eternietbekleding op de gemeenschappelijke muur werd vervangen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Peuterspeelzaal “Le Chalet”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. Zie eveneens de site van Colombe de la Paix

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Peuterspeelzaal “L'Angerie”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Er moet dus op lange termijn actie ondernomen worden. In 2017 werd al het asbest in de stookruimte verwijderd.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

School “Le Paradis des Enfants”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Er moet dus op lange termijn actie ondernomen worden.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Schoolcomplex “Les Marroniers”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de helft van de gebouwen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Er moet dus op lange termijn actie ondernomen worden. Slechts twee soorten materialen op de vloertegels (floorflex) in de wiskundelokalen op verdieping 0 en +1 waren licht beschadigd. Daar was een ingreep noodzakelijk. In 2017 werden de nodige werkzaamheden uitgevoerd om de vinyltegels te verwijderen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

School “Claire Joie”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. In 2010 werden al werkzaamheden uitgevoerd om de spuitasbest op verdieping -1 te verwijderen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

School “La Farandole”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. In 2014 werden werkzaamheden uitgevoerd om het asbest uit de eetzaal te verwijderen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

School “La Colombe de la Paix”

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de meeste lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. Enkel in de kelder en in de stookruimte was licht beschadigd materiaal aanwezig waarvoor een dringende ingreep noodzakelijk was. Tussen 2010 en 2017 werden in verschillende fases werkzaamheden uitgevoerd om de verwarming van asbest te ontdoen en het spuitasbest te verwijderen.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek en Ernest Richard (J. Buedts)

De inventaris van deze gebouwen toont aan dat er in de meeste lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. Enkel in het mechanica-atelier, in de kleder en in het gereedschapslokaal waren verschillende materialen aanwezig waarvoor een dringende ingreep noodzakelijk was. De werkzaamheden om het mechanica-atelier van asbest te ontdoen werden uitgevoerd in 2015.

Raadpleeg de volledige inventaris voor het ISFCE

Raadpleeg de volledige inventaris voor Ernest Richard

Institut Ernest Richard (Jachtlaan)

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er in de meeste lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. Enkel op verdieping -1 was een ingreep noodzakelijk aan het spuitasbest. De werkzaamheden dat te verwijderen werden uitgevoerd in 2017.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Home Beauport

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er geen sporen van asbest gevonden werden. Dit gebouw werd namelijk pas gebouwd nadat het verbod op het gebruik van asbest ingevoerd werd.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Nederlandstalige bibliotheek

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er geen sporen van asbest gevonden werden.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Bibliotheek Hergé

De inventaris van dit gebouw toont aan dat er enkel op het dak een asbesttoepassing aanwezig is, maar dat er noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Er moet dus op lange termijn actie ondernomen worden.

Raadpleeg de volledige inventaris voor dit gebouw

Gemeentehuis, politiebureau en parkeerdienst 

De inventarissen van het gemeentehuis en het politiebureau tonen aan dat er in de meeste lokalen waar een asbesttoepassing aanwezig is noch op korte termijn, noch dringend een ingreep moet worden uitgevoerd. Het asbest dat aanwezig is in sommige materialen is niet-broos en er werd geen schade vastgesteld aan die materialen. Volgens de aanbeveling moet dus op lange termijn actie ondernomen worden op de gelokaliseerde plaatsen. Enkel in een ruimte tussen het politiebureau en het gemeentehuis die niet toegankelijk is voor het publiek is een ingreep nodig. Daar is een asbesttoepassing licht beschadigd. Aangezien die ruimte niet toegankelijk is en geen gevaar vormt, zal de ingreep uitgevoerd worden wanneer het huidige gemeentehuis afgebroken wordt na de verhuizing naar het Jachthof. In het gebouw waar de parkeerdienst ondergebracht is, werden geen sporen van asbest gevonden.

Raadpleeg de volledige inventaris voor het gemeentehuis

Raadpleeg de volledige inventaris voor de parkeerdienst

Raadpleeg de volledige inventaris voor het politiebureau

 

* Verslag goedgekeurd door de dienst Openbare Werken van de gemeente Etterbeek.

Document acties

Vorige maand oktober 2020 Volgende maand

oktober
MaDiWoDoVrZaZo
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Leven te Etterbeek - Officieel gemeentelijk maandblad

test